سمفونی رویاها

چه گمان های بی اساس و چه تصورات نادرستی ...

گویی واقعیت و رویا دو نقطه مقابل هم هستند!

... که هیچ راهی برای رسیدن آنها به یکدیگر نیست...تو بگو حتی یک راه... دریغ!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید