خوشبختی واقعی

" خدایا ! چه خوشبختی بالاتر از این ، هم عاشق و هم معشوق بودن. _ گوته "

/ 1 نظر / 47 بازدید
سینا

راز خوشبختی در نگاه ابی و چشمان وحشی توست که مرا فریاد می کند. دریایی ترین نگاهت به اقیانوس عشق مان راه دارد ای همه ی راز خوشبختی من .